Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

SEGUINT INSTRUCCIONS DEL RESPONSABLE DE LES DADES, AJUNTAMENT DE BARCELONA, LLEURESPORT, EN TANT QUE ENCARREGAT DE LES DADES, us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals) per a la gestió de les activitats del centre cívic a les que participa com a inscrit/a.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent: •L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates establertes. •Els preus corresponen als aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona per al 2020. •La inscripció pot fer-se de forma presencial al centre cívic o via on-line a través de la pàgina web: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera. •El pagament del taller es farà amb targeta o per imposició bancària. No s’acceptaran diners en efectiu. •En cas d’imposició bancària no es considerarà en cap cas ocupada la plaça fins que no es presenti el rebut bancari, en un màxim de 2 dies. •Les persones en situació d’atur que s’acullin al descompte per aturats per a un taller, han de fer la inscripció de manera presencial i han de portar tota la documentació requerida al moment de fer la inscripció (certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Barcelona i el darrer DARDO o certificat de vida laboral, ambdós documents han d’estar actualitzats). Caldrà que signeu un document conforme ens proporcioneu aquesta documentació. El descompte només és aplicable a un taller al trimestre (no inclou seminaris ni els intensius de juliol). •El centre es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el/la professor/a o la ubicació d’una activitat, dins l’equipament, si ho considera necessari. •El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants o per altres raons tècniques. En aquests casos, s’efectuarà la devolució de l’import de la inscripció mitjançant targeta o ingrés bancari. •En cas que l’usuari/ària s’hagi de donar de baixa d’un taller ho haurà de notificar durant el període de devolucions Un cop iniciats els tallers, no es retornarà en cap cas l’import de la inscripció. •Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa. •Es recuperaran les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari, dins del trimestre en curs. •Cal tenir present que mentre el centre estigui obert al públic no s’interrompran els tallers, únicament els dies festius de calendari no es faran els cursos. •Cal indicar al professor/a qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller. •El material fungible que sigui necessari per al taller anirà a càrrec de l’usuari/ària. En la informació de cada taller s’especifica quin és aquest plus econòmic. •El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic o personal. En cas que hi tingueu material, l’haureu de retirar de les sales o armaris en finalitzar la darrera sessió del trimestre. La inscripció a un taller significa l’acceptació d’aquesta normativa. NORMATIVA ESPECÍFICA INSCRIPCIONS ON-LINE •Inici inscripcions a partir de les 10 h. •Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera. •Per a totes les activitats les places són limitades. •Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat com a usuari/ària de l’equipament.

Vols rebre informació?Xarxa de Centres Cívics

Logo del grup
Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA (G60320132) | C/Blesa 27
cclasagrera@bcn.cat

Centre Cívic
CENTRE CÍVIC LA SAGRERA

Martí Molins, 29
08027 Barcelona
933511702
cclasagrera@bcn.cat

Logo Miram Cloud